Bestyrelse:

Formand: Karl Haahr tlf 29899954

Næstformand: Jan Andersen tlf 40427345

Kasserer: Klaas Pijl tlf. 61392459

Sekretær: Peder Pedersen tlf. 30712283

Best.medl. Thomas Sønderby

Suppleant: Christian Thomsen

Tilsynsførende smed tlf 20493393