Generalforsamling Gårde Vandværk 18/3 2024

Generalforsamlingen for Gårde Vandværk afholdes i Multihuset
(Svanehøjvej 12, Gårde) kl. 19.00 i forlængelse af Borger og

Beboerforeningens generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægter:
Valg af ordstyrer og referent
1. Beretning v. formanden
2. Regnskab og budget
3. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter i forhold til indkaldelse til Generalforsamling.
4. Valg
Efter tur afgår –
Thomas Sønderby – modtager ikke genvalg (kandidat fundet)
Peder Pedersen – modtager genvalg
Karl Haahr – modtager genvalg

Valg af suppleant

5. Valg af revisorer
Ester Nielsen – modtager genvalg
Ivan Jensen – modtager genvalg
6. Eventuelt